Hakkımızda

Genel Bilgi Bölümümüz 2547 sayılı ve 4 Kasım 1981 tarihli Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Fakülte ve Yüksekokullarda, okutulmakta olan Beden Eğitimi, Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme, İlk yardım ve Can Kurtarma gibi dersleri vermek amacıyla Üniversitemizin kuruluşunda yer almıştır. Bölümümüzün amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin Beden Eğitimi derslerini ve sportif faaliyetlerini yürütmek, Üniversite genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilere yaşam boyu egzersiz alışkanlığını kazandırmaktır. Bölümümüz öğretim elemanları Üniversitemizde bulunan Akademik ve İdari personel ile öğrencilere yapılan program içerisinde Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Step, Aerobik, Futbol, Futsal, Minyatür Golf ve Güç Geliştirme alanında çalışmalar düzenlemektedir. Her yıl yapılan Üniversitemiz bahar şenlikleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Bölümümüz Öğretim elemanları tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Yine Üniversitemiz takımlarının yarışmalara hazırlanması ve görevlendirilmesi sürecinde bölümümüz öğretim elemanları görev almaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü: • Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren bölümlere seçmeli beden eğitimi ve spor dersini vermeyi, • Üniversitelerarası yarışmalarda Üniversitemizin temsil edilmesi için takımların oluşturulmasını, • Üniversite bünyesindeki öğrencilere ve çalışanlara bilinçli ve düzenli bir şekilde spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, • Öğrencilerimizin değişik spor dallarında eğitilmelerini amaçlar. Misyonumuz Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir toplum ve elit sporcuların yetiştirilebilmesi amacıyla yaratıcı ve yenilikçi bakış açısını benimseyen spor insanları yetiştirmek, insan hareketini doğal ve sosyal bilimler yoluyla değişik boyutlarda inceleyerek elde ettiği bilgiyi eğitim, araştırma ve hizmet amacıyla kullanmak ve topluma yaymaktır. Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına, geliştirmelerine ve katılımlarına fırsat verecek bir ortamda, çağdaş bilgiler ile donanmış, yeniliklere açık, kültürel birikimi ve iletişimi önemseyen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, evrensel etik değerlere bağlı, çevresine liderlik edebilecek düzeyde öğrenci ve ülkenin gereksinim duyduğu beden eğitimi ve sporla ilgili hizmetleri sunabilecek elemanları yetiştirmeyi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına hizmet sunmayı misyon olarak üstlenmiştir. Vizyonumuz Bilimsel saygınlığı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, alanında toplumda öncü ve girişimci önder bireyler yetiştiren, paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışan, kitle ve performans sporunun gelişmesi için bilimsel araştırmalarla uluslararası düzeyde örnek bir kurum olmaktır. “Nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta katkı sağlayan, yetiştirdiği mezunları ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, mensubu olmakla gurur duyulan bir yüksekokul olmak” şeklinde belirlemiştir.

Sayısal Veriler