Görev ve Sorumlulukları

 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü:

·         Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren bölümlere seçmeli beden eğitimi ve spor dersini vermeyi,

·         Üniversitelerarası yarışmalarda Üniversitemizin temsil edilmesi için takımların oluşturulmasını,

·         Üniversite bünyesindeki öğrencilere ve çalışanlara bilinçli ve düzenli bir şekilde spor yapma alışkanlığı kazandırmayı,

·         Öğrencilerimizin değişik spor dallarında eğitilmelerini amaçlar.