Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kubilay TÜRKAY

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Aydın KARABULAK

Öğr. Gör. Sedat ÖZCAN