Akademik Personel

Doç. Dr. İbrahim Kubilay TÜRKAY

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Aydın KARABULAK

Öğr. Gör. Dr. Sedat ÖZCAN

Öğr. Gör. Mehmet AKif BAL