Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir toplum ve elit sporcuların yetiştirilebilmesi amacıyla yaratıcı ve yenilikçi bakış açısını benimseyen spor insanları yetiştirmek, insan hareketini doğal ve sosyal bilimler yoluyla değişik boyutlarda inceleyerek elde ettiği bilgiyi eğitim, araştırma ve hizmet amacıyla kullanmak ve topluma yaymaktır. Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına, geliştirmelerine ve katılımlarına fırsat verecek bir ortamda, çağdaş bilgiler ile donanmış, yeniliklere açık, kültürel birikimi ve iletişimi önemseyen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, evrensel etik değerlere bağlı, çevresine liderlik edebilecek düzeyde öğrenci ve ülkenin gereksinim duyduğu beden eğitimi ve sporla ilgili hizmetleri sunabilecek elemanları yetiştirmeyi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına hizmet sunmayı misyon olarak üstlenmiştir.

 Vizyonumuz

Bilimsel saygınlığı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, alanında toplumda öncü ve girişimci önder bireyler yetiştiren, paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışan, kitle ve performans sporunun gelişmesi için bilimsel araştırmalarla uluslararası düzeyde örnek bir kurum olmaktır.  “Nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta katkı sağlayan, yetiştirdiği mezunları ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, mensubu olmakla gurur duyulan bir yüksekokul olmak” şeklinde  belirlemiştir.